SISTEMA DE COORDINACIÓ INTEGRAL

 

· PROJECTE
  - Amidaments
  - Pressupost

· PERMISOS

· CAPTACIÓ RECURSOS

· PRELIMINARS

  - Emissió ofertes
  - Estudi ofertes
  - Contractació

· PLANIFICACIÓ ECONÒMICA

· EXECUCIÓ OBRA

  - Direcció tècnica
  - Supervisió tècnica
  - Supervisió econòmica
  - Seguiment econòmic del procès
  - Resultat mensual de producció, anàlisi de desviaments,
  - Proposta d'optimització de resultats
  - Mediació entre parts afectades
  - Control facturació
  - Liquidació Final Obra

 

 

METODOLOGIA DE TREBALL

 

 • 1- Assistència tècnica / negociació
 • 2- Control mensual
 • 3- Estudi preus contradictoris
 • 4- Estimació de cost a final d'obra
 • 5- Resultats d'explotació mensuals
 • 6- Negociació amb les companyies
 • 7- Informació detallada estat obra
 • 8- Recepció i anàlisi de propostes
 • 9- Assessorament econòmic i tècnic
 • 10- Mediació
 • 11- Liquidació i tancament d'obra